(HN) Cuộc thi “Lớp is Love” – Lớp Alvin 14 – Mẫu giáo Vinschool Times City T36