Cuộc sống thường ngày – 28_4_2015: Chương trình giao lưu “Âm nhạc không biên giới”