Hệ thống Giáo dục Vinschool xin gửi tới Quý Phụ huynh bản Q&A về Trung tâm tư vấn và phát triển tài năng (GATE Center). 
"/>

Q&A về Trung tâm tư vấn và phát triển tài năng GATE Center

Kính gửi Quý Phụ huynh,

 

Nhằm giải đáp những câu hỏi của Quý Phụ huynh dành cho Trung tâm tư vấn và phát triển tài năng – Gifted And Talented Education (GATE) Center, Hệ thống Giáo dục Vinschool xin gửi tới Quý Phụ huynh bản Q&A bao gồm các nội dung: Lợi ích của học sinh khi tham gia GATE Center; Các chương trình hỗ trợ GATE Center cung cấp cho học sinh và Tiêu chí tuyển chọn học sinh.

Xem thông tin Q&A tại đây