Trại hè Paragon Quest

Thời gian: Từ 09/07 đến 17/07/2018 Địa điểm: Vinpearl Nha Trang, Đảo Hòn Tre, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thời gian: Từ 09/07 đến 17/07/2018
Địa điểm: Vinpearl Nha Trang, Đảo Hòn Tre, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa