fbpx

Tổng quan về chương trình CLISE tại Mầm non Vinschool

Thứ Tư, 13/09/2023, 00:09 (GMT+7)

Chương trình Giáo dục Kỹ năng - Phẩm chất (Character and Life Skills Education - CLISE) tại Mầm non Vinschool hướng đến việc xây dựng, rèn luyện và phát triển các kỹ năng và phẩm chất cá nhân cần thiết cho học sinh. Giúp các em xây dựng nền móng vững chắc cho những năng lực thiết yếu, CLISE không chỉ là một chương trình học mà còn là công cụ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của gia đình, nhà trường, và xã hội. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng môi trường giáo dục cân bằng, nơi con trẻ được khuyến khích phát triển đồng thời năng lực tư duy và năng lực cảm xúc – xã hội, là bước khởi đầu vững chắc nhất để trẻ  có thể phát triển toàn diện, trở thành những công dân hạnh phúc và có khả năng đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai. Các nghiên cứu về khoa học phát triển não bộ và tâm lý giáo dục cũng đưa ra nhận định rằng 5 năm đầu đời là giai đoạn Vàng để phát triển tư duy và năng lực Cảm xúc – Xã hội cho trẻ (theo Trung tâm nghiên cứu Growing Mind – Phần Lan và Nghiên cứu về khoa học phát triển não bộ – Build a kinder brain – UNESCO).

5 năm đầu đời là giai đoạn Vàng để phát triển tư duy và năng lực Cảm xúc – Xã hội cho trẻ

Mầm non Vinschool với định hướng tạo ra môi trường giáo dục hài hòa để trẻ phát triển trí tuệ, năng lực tư duy và năng lực cảm xúc – xã hội đã sớm đưa môn học Giáo dục Kỹ năng – Phẩm chất (CLISE) vào giảng dạy cho học sinh. Chương trình CLISE tại Vinschool triển khai theo phương pháp tiếp cận xoắn ốc, có sự kết nối xuyên suốt và liên tục từ bậc học mầm non đến Tiểu học, Trung học và Phổ thông. Bám sát 5 nhóm năng lực trọng tâm được chú trọng xuyên suốt trong của chương trình CLISE ở bậc Tiểu học và Trung học như Tự nhận thức, Nhận thức xã hội, Tự quản lý, Kỹ năng về các mối quan hệ, và Đưa ra quyết định có trách nhiệm, chương trình CLISE tại Mầm non được thiết kế để đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho các năng lực thiết yếu này thông qua việc lồng ghép giảng dạy và rèn luyện luân phiên trong các nội dung học của chương trình như Phòng chống bắt nạt, Thấu cảm, Quản lý cảm xúc, Giải quyết vấn đề, Bảo vệ trẻ em, và Kỹ năng học tập.

Mầm non Vinschool sớm đưa môn học Giáo dục Kỹ năng – Phẩm chất (CLISE) vào giảng dạy giúp trẻ phát triển trí tuệ, năng lực tư duy và năng lực cảm xúc – xã hội

Kết quả học tập môn CLISE của học sinh Mầm non Vinschool cũng được xây dựng và đánh giá dựa trên các tiêu chí của chung một bộ chuẩn năng lực đầu ra nhằm chuẩn bị năng lực học tập của môn học này trong hành trình học tập tiếp theo ở các bậc học cao hơn.

Kính mời Phụ huynh đón xem những thông tin hình ảnh cập nhật về lớp học CLISE tại Mầm non Vinschool trong những bài tiếp theo.