TEDxVinschoolHanoi 2020 – Sự kiện diễn thuyết truyền cảm hứng

Sự kiện diễn thuyết truyền cảm hứng “TEDxVinschoolHanoi” sẽ diễn ra với thời gian và địa điểm như sau: Thời gian: ngày 20/06/2020 Địa điểm: Nhà hát Trường Tiểu học Vinschool The Harmony, Long Biên, Hà Nội.

Sự kiện diễn thuyết truyền cảm hứng “TEDxVinschoolHanoi” sẽ diễn ra với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: ngày 20/06/2020
  • Địa điểm: Nhà hát Trường Tiểu học Vinschool The Harmony, Long Biên, Hà Nội.