TEDxVinschoolHanoi 2020 – Sự kiện diễn thuyết truyền cảm hứng

Sự kiện diễn thuyết truyền cảm hứng "TEDxVinschoolHanoi" sẽ diễn ra với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: ngày 20/06/2020
  • Địa điểm: Nhà hát Trường Tiểu học Vinschool The Harmony, Long Biên, Hà Nội.