Lễ tựu trường năm học 2018 – 2019

Thời gian: 15/08/2018Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Thăng Long

Thời gian: 15/08/2018
Địa điểm: Trường Trung học Vinschool Thăng Long