Lễ Tổng kết năm học và Lễ ra trường cho học sinh khối 9 và khối 12

Lễ Tổng kết năm học và Lễ tốt nghiệp dành cho học sinh khối 9 và khối 12 của trường Trung học Vinschool The Harmony sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:– Thời gian: Ngày 31 tháng 05 năm 2019– Địa điểm: Trường Trung học Vinschool The Harmony

Lễ Tổng kết năm học và Lễ tốt nghiệp dành cho học sinh khối 9 và khối 12 của trường Trung học Vinschool The Harmony sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
– Thời gian: Ngày 31 tháng 05 năm 2019
– Địa điểm: Trường Trung học Vinschool The Harmony