Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Manchester – Anh Quốc

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hệ thống Giáo dục Vinschool và Đại học Manchester, Anh Quốc sẽ diễn ra với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 10h – 11h30 AM, ngày 20/09/2019
  • Địa điểm: Phòng Hội đồng, Trường Trung học Vinschool Times City T37