Khai trương Trường Tiểu học, Trung học Vinschool Ocean Park

Lễ khai trương trường Trường Tiểu học, Trung học Vinschool Ocean Park sẽ diễn ra với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: ngày 03/09/2020
  • Địa điểm: Trường Tiểu học, Trung học Vinschool Ocean Park, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội.