fbpx

Họp Phụ huynh Học sinh đầu năm học 2018 – 2019

Thứ Sáu, 07/09/2018, 15:09 (GMT+7)

Lịch họp Phụ huynh học sinh của trường Trung học Vinschool Times City: 1. Trường Trung học cơ ở Vinschool Times City:– Hệ Tiêu chuẩn: Khối 6,8: 8h30 – 10h ngày 08/09/2018 Khối 7,9: 14h30 – 16h ngày 08/09/2018 – Hệ Nâng cao: 16h30 -17h30: Họp chung tại Phòng hội đồng tầng 1 – T37 […]

Lịch họp Phụ huynh học sinh của trường Trung học Vinschool Times City:

1. Trường Trung học cơ ở Vinschool Times City:
– Hệ Tiêu chuẩn:

  • Khối 6,8: 8h30 – 10h ngày 08/09/2018
  • Khối 7,9: 14h30 – 16h ngày 08/09/2018

– Hệ Nâng cao:

  • 16h30 -17h30: Họp chung tại Phòng hội đồng tầng 1 – T37
  • 17h45 – 19h: Họp riêng tại lớp của học sinh
2. Trường Trung học Phổ thông Vinschool Times City:

8h30 – 10h ngày 09/09/2018