Hội thảo “Vinschool trên hành trình hướng tới mục tiêu được giám định bởi CIS”

Hội thảo "Vinschool trên hành trình hướng tới mục tiêu được giám định bởi CIS" sẽ được diễn ra tại 3 điểm trường Vinschool với thời gian và địa điểm như sau:

Điểm trường Vinschool The Harmony:

  • Thời gian: 9h30 – 11h00 sáng thứ Bảy ngày 9/11/2019
  • Địa điểm: Phòng hội đồng, tầng 1, trường Trung học Vinschool The Harmony

Điểm trường Vinschool Times City:

  • Thời gian: 15h30 – 17h00 chiều thứ Bảy ngày 9/11/2019
  • Địa điểm: Phòng hội đồng, tầng 1, trường Trung học Vinschool, T37 Times City

Điểm trường Vinschool Central Park:

  • Thời gian: 9h00 – 10h30 sáng thứ Bảy ngày 16/11/2019
  • Địa điểm: Nhà đa năng, trường Trung học Vinschool Central Park