"/>

(HCM) Âm nhạc không biên giới 2019


Sự kiện Âm nhạc không biên giới 2019 của Hệ thống Giáo dục Vinschool sẽ diễn ra với thời gian, địa điểm như sau:
  • Thời gian: Từ 18h00 – 19h30, Thứ Bảy, ngày 30/03/2019

  • Địa điểm: Nhạc viện TP. HCM , 122 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, Hồ Chí Minh