fbpx

EDURUN 2022

Thứ Ba, 22/03/2022, 17:03 (GMT+7)

Tiếp nối thành công của các chuỗi sự kiện trước đây, giải chạy EDURUN 2022 - RACE FOR KINDNESS dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 12/4/2022 đến ngày 08/5/2022 với tinh thần chạy vì sức khỏe, vì giáo dục và vì cộng đồng

Tiếp nối thành công của các chuỗi sự kiện trước đây, giải chạy EDURUN 2022 – RACE FOR KINDNESS dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 12/4/2022 đến ngày 08/5/2022 với tinh thần chạy vì sức khỏe, vì giáo dục và vì cộng đồng. Người chạy sẽ tiếp tục tham gia chạy dưới hai hình thức online và offline cùng sự hỗ trợ của nền tảng trực tuyến để chủ động lựa chọn địa điểm và thời gian chạy phù hợp nhất với mình. Hình thức này khuyến khích mọi người có thể chạy mọi nơi, mọi lúc, vượt qua những rào cản của bản thân, hướng đến một cuộc sống lành mạnh cả về thể chất, tinh thần và kết nối xã hội. Thông tin chi tiết về giải chạy, quý phụ huynh có thể đọc tại đây.