Chung kết cuộc thi Innovation Challenge 2020

Chung kết cuộc thi Innovation Challenge 2020 sẽ diễn ra với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: ngày 04/07/2020
  • Địa điểm: Nhà đa năng, Trường Trung học Vinschool Metropolis, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.