Chung kết cuộc thi Innovation Challenge 2020

Chung kết cuộc thi Innovation Challenge 2020 sẽ diễn ra với thời gian và địa điểm như sau: Thời gian: ngày 04/07/2020 Địa điểm: Nhà đa năng, Trường Trung học Vinschool Metropolis, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Chung kết cuộc thi Innovation Challenge 2020 sẽ diễn ra với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: ngày 04/07/2020
  • Địa điểm: Nhà đa năng, Trường Trung học Vinschool Metropolis, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.