fbpx

Học Sinh Mầm Non Học Thống Kê Sẽ Như Thế Nào?

Thứ Năm, 06/06/2024, 09:06 (GMT)

Với chương trình Toán ở Mầm non Vinschool, Toán học không chỉ là về số lượng, so sánh mà là tư duy đổi mới cho các nhà Toán học tương lai thông qua việc giới thiệu sớm kỹ năng thống kê.

Chương trình giáo dục độc đáo của Vinschool được thiết kế với tầm nhìn về tương lai, tích hợp các khái niệm thống kê cơ bản vào chương trình toán học cho những học sinh, xây dựng nền tảng từ mẫu giáo, chuẩn bị cho quá trình khám phá ở Tiểu học. 

Các cô giáo thiết kế hoạt động để thống kê trở nên dễ tiếp cận và lôi cuốn đối với các bạn nhỏ. Qua các hoạt động tương tác như khảo sát đơn giản (hỏi các bạn trong lớp thích loại hoa nào) và hình thức biểu diễn dữ liệu sáng tạo (như xếp các bông hoa theo nhóm, gạch lên bảng…). Sau khi hoàn thành khảo sát, học sinh đếm số lượng các bông hoa theo nhóm và trình bày biểu đồ của nhóm mình.

Học sinh Mầm non Vinschool không chỉ học các kỹ năng cơ bản của việc thu thập và giải thích dữ liệu mà còn phát triển các kỹ năng như đặt câu hỏi, tương tác với bạn bè, đếm số, so sánh, tổng hợp… Đây là những kỹ năng tư duy bậc cao trong thang nhận thức Bloom. Những hoạt động này được thiết kế để kích thích sự tò mò, khuyến khích việc đặt câu hỏi và nuôi dưỡng tình yêu học hỏi vượt ra ngoài phạm vi lớp học.


Cùng khám phá 1 giờ học thống kê của các bạn nhỏ tại Mầm non Vinschool Smart City!