VTC1 đưa tin về Phương pháp học lịch sử tại Trường PTLC Vinschool