Vinschool trao tặng sách cho trẻ em nghèo tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang