VINSCHOOL ONE ĐẠT 2 GIẢI VÀNG TẠI HỘI THI HỢP XƯỚNG QUỐC TẾ INTERKULTUR 2017