(HCM) Tháng Vinsers văn minh – Giải Ba – Lớp 6B4 – Trung học Vinschool Central Park