(HCM) Tháng Vinsers văn minh – Giải Nhì – Lớp 6A3 – Trung học Vinschool Central Park