(HCM) Tháng Vinsers văn minh – Giải Nhất – Lớp 6A1 – Trung học Vinschool Central Park