(HCM) Book Fair 2017 – Tiết mục Nhịp điệu của sách: Harry Potter và những người bạn – Khối 7 và 8 – Trung học Vinschool Central Park