(HCM) Book Fair 2017 – Tiết mục Nhịp điệu của sách: Con Rồng Cháu Tiên – Khối 6 – Trung học Vinschool Central Park