(HCM) Hội Xuân 2018 – Tiết mục Điệu múa Việt Nam – Tiểu học Vinschool Central Park