(HCM) Book Fair 2017 – Tiết mục Hóa thân cùng sách: Nhạc kịch Sự tích cây vú sữa – Khối 7 – Trung học Vinschool Central Park