(HCM) Book Fair 2017 – Tiết mục Hóa thân cùng sách: Nhạc kịch Cô bé bán diêm – Khối 6 – Trung học Vinschool Central Park