(HCM) Đêm giao lưu Âm nhạc không biên giới – Tác phẩm “Trái tim âm nhạc” – Tiểu học, Trung học Vinschool Central Park