(HCM) Đêm giao lưu Âm nhạc không biên giới – Tác phẩm “Look at the world” – Tiểu học, Trung học Vinschool Central Park