(HCM) Đêm giao lưu Âm nhạc không biên giới – Tác phẩm “Bèo dạt mây trôi” – PTLC Vinschool Central Park