[VINSCHOOL BOOK FAIR 2014] Tiểu phẩm “Tắt đèn” – Đội Khối 8