[VINSCHOOL BOOK FAIR 2014] Tiểu phẩm “Những gương mặt lố” – Khối 6