[VINSCHOOL BOOK FAIR 2014] – Cuộc sống thường ngày – VTV1