[VINSCHOOL BOOK FAIR 2014] – Bản tin thời sự 18h30 – Đài truyền hình Hà Nội