(HN) Hội xuân Vinsers – Tet Fair 2019 – Trung học Vinschool The Harmony