(HN) Lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019 – Mầm non Vinschool Times City T8-T9