(HN) Lễ Ra trường của học sinh khối 12 – THPT Vinschool Times City