Tay trống “nhí” 13 tuổi giành giải Vàng Liên hoan Nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương