Ngày thi chính thức của Dàn hợp xướng Vinschool One tại Hội An