(HN) Lễ hội hóa trang huyền bí – Mầm non Vinschool Royal City R1