(HN) Màn Flashmob khuấy động buổi học đầu tiên tại “Ngôi nhà mới” Vinschool The Harmony – Trung học Vinschool The Harmony