Lễ khai giảng của Trường PTLC Vinschool năm học 2014 – 2015