(HN) Vinschool One giao lưu âm nhạc với dàn hợp xướng St.Thomas