(HN) Lễ trao học bổng IGCSE – Cambridge đợt 1 – Khu vực Miền Bắc