(HN) 23 học sinh xuất sắc được trao Học bổng Liên thông Vinschool – VinUni