(HN) Trạm ký ức – Lễ Trưởng thành dành cho học sinh khối 12 – THPT Vinschool Times City