Giáo sư Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm Chương trình dinh dưỡng học đường với Vinschool