Dàn hợp xướng Pacific Boychoir giao lưu với học sinh Vinschool