Cuộc thi Dự án Sáng tạo Innovation Challenge 2019 tại Vinschool