10.000 học sinh Vinschool cùng đọc “Cây táo yêu thương”